1906 - 1908. Seneca Andersen

Rekonstruktionen af  Danmarks første lystkutterGrosserer Seneca Andersen, St. Kongensgade nr. 83 købte Caroline i 1906 om omdøbte den til Cardinal:


, men i Korsør og Omegns Avis kunne man onsdag den 29. juli 1908 læse følgende:


”Grundstødt lystkutter:

I nat ved halv tre tiden løb lystkutteren ”Cardinal” af København tilhørende Grosserer Seneca Andersen på Halskov rev, omtrent 100 Alen fra Revodden.

Ved Grundstødningen fik Kutteren en stor steen gennem styrbordssiden og fyldtes straks med vand. ”Cardinal” har lidt så svær skade, at den muligvis bliver Vrag.

Ombord befandt sig som passagere 3 Herrer og 1 Dame.

Fiskerne Brødrene Jensen sejlede i nat i deres motorbaad til Strandingsstedet og bjergede Damen, der var blevet En del vaad, i land, medens Herrerne blev ombord til i Morges.

Lystsejlerne vare i Søndags tagne fra København og havde gjort ophold på Sejerø. Derfra afsejledes i Gaar morges, og det var meningen, at natten skulde tilbringes i Korsør Havn.  Lystturen skulde have gaaet Sjælland Rundt, men blev nu afbrudt paa en uheldig Maade.”


Dagen efter kunne man i Korsør avis læse: " Den grundstødte lystkutter "Cardinal" staar endnu på Halskov Rev. I dag har man foretaget udpumpning, men vandet er strømmet ind lige saa stærkt, som det er pumpet ud. Ballasten er taget overbord. Nogle fiskere og Havnedamperen "Cordelia" vil tage Kutteren af grunde.


I samme avis lod vejrudsigten således: Højt barometer over britiske øer, nordsøen og Vestrusland, lavt over Island og Nordskandinavien. Udsigt: Vinde omkring Nordvest og Nord, foreløbig temmeligt varmt Vejr. Temperaturen ved havnen i aftes kl. 18: 15, 5 grader.


Den 31. juli skrev Korsør avis: " Lystkutter " Cardinal " , der natten til Onsdag løb paa Grund ved Halskov REv, blev i Aftes flotbragt af nogle Fiskere fra Korsør og Havnedamperen "Cordelia". Kutteren, der har taget megen Skade, skal, efter hvad, der forlyder, sælges ved Auktion. "


Dansk søulykkes Statistik, 1908:

” 29/7. Kl 2 FM Grundstødte Caroline på Halskov Rev. Besætningen bjærgedes i land af fiskerbaad fra Korsør. Caroline blev solgt for 525 kr. Anm. Aarsagen til Forliset var Strømsætning:” Vind,  NNØlig, en jævn brise.


1. August 1908 kunne følgende læses i Korsør Avis:
Ingen købte kutteren, så den 8. september var følgende annonce at læse i Korsør Avis:


Lørdag den 12. september skrev Sorø Avis: Lystkutteren "Cardinal" som for nogen Tid siden strandede på Halsskov Rev og som henligger i Baadehaven, blev igaar bortsolgt på Auktion. Der indkom i alt 550 Kr. Den havarerede Kutter solgtes til Værtshusholder Chr. Knudsen for 70 kr.Caroline 1866 - 2017