Kort historie

Rekonstruktionen af  Danmarks første lystkutter

Sejlbåden Caroline blev søsat i foråret 1866 af skibsbygmester E.C. Benzon fra Nykøbing Falster. Fartøjets ejer var broderen konsul C. B. Benzon fra Stubbekøbing og dimensionerne var som følger:         

Længde i dækket: 12,7 meter.

Største bredde: 3.6 meter.

Dybdegang for: 1,6 meter.

Dybdegang agter 1,8 meter.                                                                                                                                                                                             Sejlarealet var på 125 m2, fordelt på storsejl, stagfok, klyver og topstang på stage.                                                      Brt. Tonnage på 13,2 tons.  Skibet var kobberforhudet og derfor kobberfast til 6 tommer over vandlinjen, bygget af eg på eg med fuldstændig inderklædning.

Konsulen deltog i kapsejladsen ved Nyborg den 2. juli 1866 og tog 1. pladsen med Caroline. Ved festmiddagen sammen aften blev Dansk Forening for Lystsejlads stiftet, som blev forgængeren for K.D.Y.

I de næste mange år blev Caroline sejlet som turbåd og deltog nu og da i forskellige kapsejladser. I 1872 sank båden i den store novemberstorm ved sin fortøjning ud for Nykøbing Falster, men blev hævet og istandsat.

I foråret 1881 solgte konsulen Caroline til grosserer Harald Frische som var bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Lystsejlads. Han var en ivrig kapsejler og deltog bl.a. med Caroline i klubbens eskadresejlads til Stockholm i sommeren 1882 i anledning af søsterklubbens 50 års jubilæum.

Legationssekretæren ved den engelske ambassade i København, W.E.Goschen købte i november 1889 Caroline og udflagede den til England og det er muligt, at han også sejlede til hjemlandet i nyanskaffelsen. Caroline kom dog hjem og deltog i de hjemlige kapsejladser, men kun tre år efter, i 1892, solgte englænderen fartøjet til grev Knuth fra Liliendal ved Mern i syd Sjælland.                                                                                      Grev Knuth måtte betale 2000 kr. i indføringsafgift for at få fartøjet tilbage under dansk flag og brugte andre 2000 kr. til at friske båden op. Herefter blev Caroline udelukkende brugt til sejlture med familien og deltog ikke mere i kapsejladser. Hun var blevet for gammel og langsom i forhold til de nyere og hurtigere både.

I 1898 købte Rødkilde højskoles forstander, Frede Bojsen, Caroline for 1500 kr. af grev Knuth.  Fra denne periode findes ca. 25 fotografier af Caroline.

Den 31. maj 1907 købte grosserer Seneca Andersen fra St. Kongensgade 83 Caroline og ændrede samtidig navnet til Cardinal. Grosseren havde ikke meget glæde af sin nyanskaffelse for næste sommer forliste Cardinal på Halskov rev og blev kondemneret.                                                                                                                                          Fartøjet blev solgt på strandingsauktion og købt af værtshusholderen Chr. Knudsen fra Korsør, som solgte det videre til stenfisker Hans Frederik Hansen Carlsen fra Karrebæksminde. Den 24/2 1909 er Cardinal registreret på Næstved toldkammer som stenfiskerfartøj N 1400 hjemmehørende i Karrebæksminde. Der er indrettet en lasteluge på 10,6 gange 6,3 fod og 0,5 fod høj i stedet for det tidligere ruf og fartøjets tonnage har nu en nettotonnage på 9,7 tons.

Den 31/3 1917 blev Cardinal slettet af skibsregistringsprotokollen som ophugget.


Caroline 1866 - 2017