1909- 1917. Stenfisker N1400

Rekonstruktionen af  Danmarks første lystkutter


”Den 19. Februar 1909 fra Næstved Toldkammer til Skibsmaalingsbureauet i Kjøbenhavn.

Stenfisker Hans Frederik Carlsen af Karrebæksminde har anmeldt at have købt af Beværter Chr. Knudsen i Korsør et lystfartøj, der ved en der afholdt strandingsauktion er blevet nævnte Chr. Knudsens Ejendom.

Der findes imidlertid hverken hos den nuværende Ejer Carlsen eller hos den tidligere Ejer Chr. Knudsen, nogen som helst Dokument vedrørende skibet, som i sin Tid skal være bygget i Nykøbing F. og sidst have båret navnet ”Cardinal”. Skibet der af den nuværende ejer er omdannet til Stenfiskerfartøj skal i Sommeren 1908 være strandet på Halskov Rev ved Korsør og som ovenfor bemærket solgt ved auktion.

Da fartøjet efter oplysning fra Korsør formodes at have været hjemmehørende i Kjøbenhavn tillader man sig herved tjenstligt at forespørge, om der muligen maatte bero Dokumenter vedrørende skibet hos det ærede Registrerings-Bueau.

I forkappen er tons drægtighed 13  20/100 tons indhugget”


Familien Carlsen fotograferet i 1905.

Siddende fra venstre er stenfisker Hans Frederik Carlsen, hans mor Johanne og far Chresten. Stående fra venstre er Albert (fisker på Omø), Frederik (Pramskipper i København), hans kone Kirstine fra Marstal, Christian (skipper i Holbæk) og Andreas ( maskinmester på Hørby  færgen)”1/10 -09. Til Registrerings og skibsmaalings bureauet.

Hoslagte Maalingsforretning for den i Bureauet skrivelse af 22. februar d.a. ( Journal nr. A 339/1909 løbe No. 465) omhandlende Kutter ”Cardinal” som nu er forandret til  Stenfisker tillader Toldkammeret sig herved tjenstligt at fremsende bilaget med: Maalingsanmeldelse, Skibsskøde, Andragende om fradrag for Folkerum til føreren og 1 mand.

Anmeldelse om optagelse på Stenfiskerfartøjs registret. Fuldmagts Bemyndigelse for Styrmand Christian Hansen Carlsen af Karrebæksminde. Anmeldelse om Optagelse på fartøjs fortegnelsen. Det tidligere Maalingsbeivs og Maalebrev.”Stenfisker N 1400 Cardinal (Caroline ) i Karrebæksminde.


Efter at have sejlet som stenfisker i 8 år, var det gamle skib slidt op:


Caroline 1866 - 2017